מאמרים בנזקי גוף ופיצויים מארצות הברית | 21/12/2006
קביעת סכום לגבי ראש נזק מסוג כאב וסבל: כמה הצעות לשינוי
RONEN AVRAHAM  :מחבר
מחבר המאמר סוקר את המצב המשפטי כיום, כאשר בתי המשפט באים לבחון את סוגיית הפיצוי בגין כאב וסבל, ומציע כמה הצעות לשינוי היחסיות של ראש הנזק ביחס לראשי הנזק האחרים ובמקביל שינוי סכומי הכסף הנפסקים.