פסיקה בלשון הרע מישראל | 09/11/2004
א 006775/02 (שלום ירושלים) אייל חדד נ` יוסף כהן ואח`
כבוד השופט שמעון פיינברג  :מחבר