מאמרים באחריות, רשלנות והתרשלות ורשלנות רפואית מישראל | 29/08/2006
רשלנות רפואית - הגדרות והמלצות
עו``ד מוטי קראוס  :מחבר
התחום של רשלנות רפואית הינו תחום הולך ומתפתח בשנים האחרונות, בעולם בכלל ובישראל בפרט. מאמר זה מכיל הגדרות והמלצות בסיסיות לפני הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית.
רשלנות, הינה העוולה המרכזית בפקודת הנזיקין בצוותא עם עוולת הפרת חובה חקוקה. בסעיף 35 לפקודת הנזיקין מוגדרת רשלנות כמעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד כלשהו לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר אחר באותו המקצוע היה משתמש או נוקט באותן נסיבות, ואם התרשל אדם כאמור כלפי אדם אחר שבאותן נסיבות היתה לו חובה שלא לנהוג כפי שנהג, ונגרם לאדם האחר נזק בגין אותה רשלנות, הרי המזיק גרם עוולה לניזוק.
 
רשלנות רפואית הינה נגזרת ספציפית של עוולת הרשלנות הכללית כמשמעה בפקודת הנזיקין, שענינה,מעשה או מחדל של רופא או מוסד רפואי, במהלך טיפול רפואי או בקשר עם טיפול רפואי. יתרה מכך: גם עובדים אחרים במקצועות הרפואה או הנלווים אליהם עלולים להיות מחוייבים בגין רשלנות רפואית כגון: אחות, לבורנט, רוקח, טכנאי רנטגן ועוד, אם כי יש לציין כי בדרך כלל, כאשר נקבע כי מעשה או מחדל כלשהו מהווה רשלנות רפואית והמעשה או המחדל בוצע ע"י רופא או איש צוות או נלווים במסגרת שרותם במוסד רפואי, מי שישא בנטל הפיצוי לנפגע הינו המוסד או חברת הביטוח המבטחת אותו ולא הרופא או איש הצוות/הנלווים באופן אישי.

בנוסף על עוולת הרשלנות המהווה את הנדבך העיקרי בתביעות מסוג רשלנות רפואית, עומדת לזכות הנפגע האפשרות לתבוע את המזיק גם מכח הפרת חובה חקוקה ספציפית שנועדה לטובתו של הנפגע, כגון חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 וחוקים ספציפיים נוספים המסדירים את היחס בין חולה/מטופל לבין המוסד/המטפל.
 
כמו כן, במקרים רבים של תביעות העוסקות בענינים של רשלנות רפואית, ניתן לתבוע את המזיק גם בעוולה של "תקיפה" כמשמעה בסעיף 23 לפקודת הנזיקין, למשל במקרים בהם בוצעו פעולות רפואיות בגופו של החולה (ניתוחים, בדיקות פולשניות וכיו"ב) , והרופא או המוסד הרפואי לא דאגו להחתים את המטופל על הסכמה לביצוע הפעולות ו/או החתימו אותו על הסכמה ולא הסבירו לו את מהות הפעולות ואת הסיכונים הכרוכים בהן.
 
התחום של רשלנות רפואית הינו תחום מתפתח כאשר בשנים האחרונות נוספו טענות  תביעה חדשניות שהוכרו בפסיקת בתי המשפט , כגון: "נזק ראייתי" שמשמעו אפשרות להעביר את נטל הראיה ואף לחייב במקרים מסוימים מוסד רפואי או רופאים בגין העדר חומר רפואי שאמור היה להמצא ברשותם , "פגיעה באוטונומיה" שמשמעה הזכות לקבלת פיצויים נוספים רק בגין כך שבוצעו פעולות ללא הסכמה ו/או ללא מודעות מצד המטופל , פיצויים בגין "אובדן השתכרות בשנים האבודות" שמשמעו פסיקת פיצוי עבור הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות גם בשנים שבהן קוצרה תוחלת חייו של אדם וכיו"ב..
 
על מנת לנהל תביעה העוסקת ברשלנות רפואית , יש צורך בליווי משפטי צמוד, החל מן השלב הראשון, שכן תחילה יש לרכז באופן מלא את כל התעוד הרפואי הרלוונטי מכל מקור אפשרי שלא תמיד ידוע לאדם מן הישוב, לאחר מכן יש צורך לבדוק באופן מדוקדק את כל התעוד הרפואי לשם בדיקה ראשונית של סיכויי התביעה, לאחר מכן יש להעביר את כל התעוד הרפואי בצרוף הבהרות בכתב של עורך הדין למומחה רפואי בתחום הספציפי הנדרש לכל מקרה ומקרה, לפעול כבר בשלב הראשוני על מנת לאסוף ראיות במוסד הרפואי או מן הצוות הרפואי, לבחון את מסקנות המומחה אליו הועבר התעוד ולהכין בצוותא עימו חוות דעת רפואית שתתאים באופן הטוב ביותר לנסיבות המקרה ולאחר מכן להגיש תביעה לבית המשפט בה יפורטו כל הטענות הרלוונטיות לרבות טענות חדשניות שהועלו בפסיקה ובחקיקה שניתנו בסמוך לאותו מועד, וכמובן, ניהול המשפט לאחר הגשת התביעה באופן שיגדיל את סיכויי הזכיה של התובע.
 
 
מקצת החוקים העוסקים בתחום הרשלנות הרפואית בישראל:
 
פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.