פסיקה בקצין התגמולים מישראל | 30/10/2004
וע 001104/01 (שלום באר שבע) טורפיאשוילי נ` קצין התגמולים
כבוד השופט יעקב גנן  :מחבר