חדשות בנזקי רכוש מישראל | 11/10/2005
בית המשפט פסק לנועם פדרמן פיצויים בסך של עשרות אלפי ש``ח בגין הגשת כתב אישום לשווא
בית המשפט המחוזי בירושלים, קבע כי על המדינה לפצות את פעיל הימין נועם פדרמן בגין הגשת כתב אישום ומעצר מנהלי לשווא.
המדובר בפרשיה המפורסמת של ``מחתרת בת-עין``, במסגרתה נעצר פדרמן, הוגש נגדו כתב אישום והוא שהה במעצר מינהלי במשך חודשים רבים. בסופו של דבר, לאחר זמן רב, הודיעה המדינה כי היא מבטלת את כתב האישום ופדרמן זוכה.
פדרמן עתר לבית המשפט בגין ההוצאות אשר נגרמו לו בעקבות ההליכים הנדונים, ובית המשפט פסק לו כאמור פיצויים בעשרות אלפי שקלים.
במסגרת פסק הדין, מתח בית המשפט ביקורת על הזמן הרב שלקח למדינה לזכות את הנאשם וכי למרות שידעה זמן רב שאין כל בסיס לכתב האישום, נמנעה היא מלפנות לבית המשפט ולבקש כי יזכה את פדרמן.