חדשות בהפרת זכות יוצרים מישראל | 15/12/2013
צאצאיו של הבלשן אבן שושן יקבלו פיצוי של 300,000 ש``ח
אתר YNET  :מחבר
אתר YNET מדווח כי השופט ד``ר עמירם בנימיני מבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שצאצאיו של הבלשן אברהם בן שושן יקבלו פיצוי בסך 300,000 ₪ מהוצאת הספרים ``תרבות לעם`` וזאת בגין הפרת זכויות יוצרים על ידי מכירת מילוני אבן שושן שרכשה הוצאת הספרים מצד ג` שהחוזה עימו בוטל לאור הפרת החוזה כבר בשנת 1993.

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי שדחה את טענות התובעים לאור העובדה שמפיץ המילונים החזיק ברישיון הפצה בעת רכישת המילונים. התובעים ערערו לבית המשפט העליון שפסק כי חלק מרכישת המילונים אכן היווה הפרת זכויות יוצרים ועל כן הוחזר התיק לדיון בבית המשפט המחוזי לאומדן גובה הפיצויים.

התובעים דרשו פיצוי העולה על כחצי מיליון ₪ בטענה שזהו סכום הרווחים ומנגד טענו הנתבעים כי סך הרווחים לאחר הניכויים השונים הינו בסך 11,000 ₪ בלבד. השופט ד``ר בנימיני פסק כי מתקבלת טענת הגזל של הנתבעים וכי אומדן רווח הנתבעים ממכירת המילונים הינו בסך 430,000 ₪. על כן, משהגישו התובעים תביעה על סך 300,000 ₪ בלבד ובגין סכום זה שולמה אגרת בית המשפט לא יוכלו התובעים לקבל פיצוי גבוה יותר.

על כן, חייב השופט בנימיני את הנתבעים לשלם לתובעים פיצוי בסך 300,000 ₪ בגין הפרת זכויות יוצרים ובתוספת 50,000 ₪ שכ``ט.