חדשות בתאונות דרכים מישראל | 09/07/2013
העליון: ביטוח חובה לרכב לא בתוקף עד אשר שולם בפועל
אתר גלובס  :מחבר
אתר גלובס מדווח כי בית משפט העליון פסק שאדם שרכש ביטוח חובה לרכב אך טרם שילם אותו והיה מעורב בתאונת דרכים לא יכוסה במסגרת ביטוח החובה.

המשמעות של קביעה זו היא שהפוליסה לא תהיה בתוקף במועד התאונה כל עוד לא שולמה.

פסיקת בית המשפט הייתה בעקבות תביעתו של דוד מור שנפגע בתאונת אופנוע בספטמבר 1999.
בבוקר התאונה רכש מור אופנוע וניגש לסוכן הביטוח על מנת לבטח את האופנוע בביטוח חובה שיהיה רשום על שמו.

בפועל לא הונפקה פוליסת ביטוח חובה היות וטרם בוצעה העברת בעלות רשמית של האופנוע לידיו של מור.

על כן, ניגש מור עם מוכר האופנוע לסניף דואר בכדי לבצע העברת בעלות על האופנוע.
בדרכו לסניף הדואר, נפגע מור קשה בתאונת דרכים.

בית משפט המחוזי בתל אביב פסק שפוליסת ביטוח החובה הייתה בתוקף במועד התאונה שכן הייתה עלייה חותמת של הבנק עלייה צויין ``לא לפני 8.9.99`` שזה מועד התאונה.

בנוסף פסק בית המשפט המחוזי כי סוכן הביטוח הטעה את מור בעניין חובת העברת בעלות בטרם הנפקת ביטוח חובה. על כן פסק בית המשפט המחוזי כי מור יפוצה בסך 1.8 מיליון ₪.

חברת הביטוח ערערה לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון פסק תוך ניתוח חוק חוזה הביטוח בעניין התניית הפוליסה במועד תשלום דמי הביטוח לתקופה קצובה.
בית המשפט ציין שביטוח החובה שרכש מור היה בגדר הצעה בלבד ולא חוזה ביטוח מחייב שכן צויין בבירור על גבי הפוליסה שתוקפה יהיה במועד התשלום בלבד ומשלא שולמה הפוליסה, אזי היא לא תהיה בתוקף.

על כן פסק בית המשפט העליון כי במועד התאונה מור לא היה מבוטח בביטוח חובה. אך מנגד, פנה בית המשפט לחברת הביטוח בבקשה שזו תשלם למור לפנים משורת הדין פיצוי בשיעור 35% מהסכום שנפסק בבית המשפט המחוזי וכבר שולם וזאת לאור מצבו הרפואי של מור והשנים הרבות שחלפו ממועד התאונה.


לחצו כאן למידע נוסף על תביעות תאונות דרכים