חדשות בקצין התגמולים מישראל | 01/07/2013
הוכר כנכה צה``ל מאחר ושירותו היה מרובה עונשים כולל כלא
אתר YNET  :מחבר
אתר YNET מדווח כי בבית המשפט לערעורים בראשון לציון הושג הסכם בין משרד הביטחון לחייל לשעבר בצה``ל שתבע את משרד הביטחון שזה יכיר בו כנכה צה``ל לאור העובדה שלקה במחלת הסכיזופרניה כתוצאה מעונשים רבים שקיבל במהלך שירותו הצבאי, לרבות ימי ריתוק רבים ושהייה ארוכ בכלא צבאי.

החייל הגיש תביעה לקצין התגמולים וכשזה דחה את תביעתו מהסיבה שהתובע לקה במחלת הסכיזופרניה כתוצאה משימוש בסמים ולא כתוצאה מעונשים שקיבל במהלך שירותו הצבאי, הגיש התובע ערעור לבית המשפט לערעורים בראשון לציון.

לערעור צירף המערער גם חוות דעת של רופא מטעמו שקבע כי לאור שירותו הצבאי, העונשים שקיבל, החרדות והמרחק מהבית לקה החייל במחלת הסכיזופרניה.

לבסוף הושגה פשרה שקצין התגמולים יכיר בהחמרה במצבו הנפשי של המערער בשיעור של 40%.