חדשות בקצין התגמולים מישראל | 24/06/2013
נדחתה תביעת הפיצויים של 70 לוחמים שצללו במי הקישון
אתר דה מארקר  :מחבר
אתר דה מארקר מדווח כי לאחר 13 שנות דיונים, דחה השופט ד``ר עדי זרנקין מבית משפט המחוזי בחיפה את תביעותיהם של 70 תובעים שהיו חיילים בצה``ל ולטענתם נפגעו בעת צלילה במי הקולחין של נחל הקישון. התביעות נדחו בטענה שהתובעים לא הוכיחו קשר סיבתי בין צלילה וחשיפה למי הקישון המזוהמים לבין המחלות הקשות מהן הלוחמים סובלים כיום.

בית המשפט קבע שאכן נמצאו חומרים מסוכנים במי הקישון אך לא נקבע קשר סיבתי.

לטענת בית המשפט לא הוכחה כל רלוונטיות בין המחלות שבהן לקו התובעים לבין היקף חשיפתן. לטענת בית המשפט היקף החשיפה של התובעים למי הקישון לא יכול היה לגרום לנזקים ולמחלות הקשות מהן סובלים התובעים.

בית המשפט הביע תמיהה על חוות דעתו של פרופ` הוד היות וחוות הדעת התבססה על מסמכים רפואיים בסיסיים בלבד ופרופ` הוד כלל לא נפגש ולא בדק את התובעים ולא שוחח עם משפחות התובעים שנפטרו.

לבסוף פסק בית המשפט כי אכן החיילים חולים במחלות קשות ואכן צללו במי הקולחין של מי הקישון אך התובעים לא הצליחו להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין התחלואות לבין הצלילה במי הקישון.

בית המשפט ציין לשבח את קצין התגמולים שקיבל חלק מן התביעות והכיר בחלק מן התובעים כנכים ע``פ חוק התגמולים לנכים.

בסופו של דבר, התביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה נדחתה ללא צו להוצאות.