חדשות באחריות, רשלנות והתרשלות מישראל | 12/06/2013
מחיר העישון: מועדון ישלם פיצוי של 1.1 מיליון ש``ח
אתר YNET  :מחבר
בית המשפט העליון פסק שבעלי מועדון ``בלה שלומקינס`` ישלמו 1.1 מיליון ₪ לאגודה למלחמה בסרטן כפיצוי על אי מניעת עשן בשטח המועדון.

בשנת 2008 הגישו 3 בלייני המועדון תביעה ייצוגית נגד בעלי המועדון בטענה שבעת בילוי במועדון נאלצו לשהות בסביבת בליינים נוספים שעישנו וזאת מבלי שבעלי המועדון מנעו זאת מהם.

העותרים טענו כי נאלצו להפסיק את הבילוי במועדון ולעזוב אותו לאור העובדה שלא יכלו לשהות במחיצת המעשנים.

התביעה נידונה בבית המשפט המחוזי מרכז בשנת 2011. השופטת מיכל נד``ב מבית המשפט המחוזי פסקה כי בעלי המועדון ישלמו פיצוי בסך 90,000 ₪ וסכום זה יעבור לאגודה למלחמה בסרטן. בעלי המועדון החליטו לערער והגישו ערעור לבית המשפט העליון, שם לאחר דיונים נפסק שבעלי המועדון ישלמו פיצוי בסך 1.1 מיליון ₪ ש``ח שיתרמו לאגודה במלחמה בסרטן.