חדשות בביטוח ומבטחים מישראל | 06/05/2013
הפניקס חויבה לשלם ריבית גבוהה פי 3 בגלל עינוי דין
אתר דה מארקר  :מחבר
אתר דה מארקר מדווח כי השופט מנחם קליין מבית משפט השלום בת``א פסק שחברת הביטוח הפניקס תשלם סך של 1.7 מיליון ₪ צמוד מדד ובתוספת של ריבית מיוחדת (פי 3 מהריבית הרגילה) והוצאות משפט בסך של 180,000 ₪ לתובע שהיה שותף של מנוח שנהרג בשנת 2006 בתאונת דרכים בעת שרכב על אופניו.

התובע והמנוח פירקו את שותפותם העסקית בשנת 2003. כחלק מהסכם הפירוק שיעבד המנוח לטובת התובע את פוליסת ביטוח החיים שלו ומינה את התובע כמוטב בלתי חוזר בפוליסה.
לאחר שהמנוח נהרג (בשנת 2006) פנה התובע לפניקס וביקש לפדות את ביטוח החיים של המנוח אך חברת הפניקס סירבה בטענה שהמנוח חדל מלשלם את פרמיות הביטוח מזה כ- 13 חודשים ושהפוליסה בעצם מסולקת.

התובע הגיש תביעה בסך של 1.7 מיליון ₪ נגד הפניקס בטענה שהפוליסה הייתה בתוקף ולא בוטלה.

השופט מנחם קליין פסק שסילוק הפוליסה לא מבטל אותה וכל עוד הפוליסה לא בטלה, חברת הביטוח חייבת בתשלום כלפי המבוטח ולא מוטביו.

לסיכום פסק השופט כי הפניקס תשלם לתובע את מלוא סך התביעה שלו לרבות תשלומי ריבית גבוהים מהריבית הרגילה וזאת בהתאם לסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח המאפשר לבית המשפט לחייב חברת ביטוח לשלם ריבית גבוהה במקרה ולא שילמה תגמולי ביטוח בחוסר תום לב.


לחצו כאן למידע נוסף על תביעות ביטוח