חדשות בביטוח ומבטחים וביטוח חיים מישראל | 18/03/2013
חברת הביטוח תשלם תגמולים למרות שמופיע חריג בפוליסה
אתר YNET  :מחבר
אתר YNET מדווח כי בית משפט השלום בתל אביב דן בתביעה של משה ושרה אביטן שתבעו את חברת הביטוח AIG בטענה שזו מסרבת לשלם את יתרת תשלומי המשכנתא שנותרו לבני הזוג וזאת לאחר שמשה הפך לנכה בשיעור 100% ואיבד לחלוטין את כושר עבודתו.

משה נפצע קשה עת שנסע לביתו ביישוב שבות רחל. במהלך נסיעתו נורה לעברו מטח יריות ע``י מחבלים. משה נפצע קשה בראשו. לאחר הפציעה הגישו משה ואשתו שרה תביעה לחברת AIG היות וזו ביטחה אותם במסגרת ביטוח המשכנתא. חברת הביטוח דחתה את תביעתם בטענה שאירוע איבה מוחרג בפוליסה. בני הזוג טענו שבעת רכישת הפוליסה, נציגת המכירות לא הזכירה כלל עובדה זו.

בני הזוג הגישו תביעה לבית משפט השלום בתל אביב בטענה שחברת הביטוח הסתירה מהם את המידע שאירוע איבה מוחרג מהפוליסה, על כן הם תובעים מחברת הביטוח שתשלם את יתרת הלוואת המשכנתא בהתאם לפוליסה.

למרות שהחריג של פגיעת איבה מופיע בפוליסה, קיבל בית המשפט את התביעה וקבע כי היה על אשת המכירות של חברת הביטוח להדגיש בפני התובעים את החריג של פגיעת איבה, בפרט כאשר מדובר בתובעים המתגוררים במקום מסוכן. משלא נעשה כן, יש לקבל את התביעה ועל חברת הביטוח לשלם את יתרת המשכנתא בהתאם לפוליסה.

לחצו כאן למידע נוסף על תביעות ביטוח