פסיקה בתאונות דרכים מישראל | 26/01/2012
רע``א 3762/11 (עליון) עיזבון המנוחה אושר רחימי
כבוד המשנה לנשיאה א` ריבלין  :מחבר
 

תאריך: 16.1.2012

בית המשפט העליון

כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

רע"א 3762/11

עיזבון המנוחה אושר רחימי ז"ל נ' מדינת ישראל משרד החינוך

 

עובדות:
 

בית המשפט דן בבקשת רשות ערעור, אשר הוגשה ע"י הוריה של אושר רחימי ז"ל, שנפטרה ביום 3.9.2001, לאחר שנשכחה ברכב ההסעות של בית הספר ונמצאה לאחר 9 שעות ללא רוח חיים. נהג ההסעות הורשע בגרימת מוות ברשלנות ובמקביל הוגשה תביעה אזרחית ע"י הוריה של אושר ז"ל.

הוריה של המנוחה הגישו תביעה לפיצויים לבית המשפט המחוזי ,בה טענו 2 עילות חלופיות - הראשונה הינה תביעה ע"פ פקודת הנזיקין והשנייה ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 
בית המשפט המחוזי התייחס לשלושת העילות המרכיבות את ההגדרה "תאונת דרכים" ופירש אותן כדלקמן: 1. "מאורע" – לטענת בית המשפט ניתן יהיה לייחס את המונח מאורע לאקט נעילת דלתות האוטובוס היות והנעילה עצמה מהווה מאורע פתאומי אשר הוביל בסופו של דבר לנזק לאחר 9 שעות. 2. "שימוש ברכב מנועי" - לטענת בית המשפט הייתה כאן נסיעה ברכב שהינה בעצם שימוש ברכב, הנסיעה לא הסתיימה היות ודלת הרכב ננעלה ואושר ז"ל לא ירדה מהרכב לעולם. כמו כן ציין ביהמ"ש שיש להבדיל בין  ילד שאינו מסוגל לרדת מהאוטובוס לבד למשל במקרה דנן לבין מבוגר שמסוגל לרדת מהרכב בעצמו ובזאת תסתיים נסיעתו. 3. "עקב" – בית המשפט קבע שהשארתה של אושר ז"ל ברכב בעודו נעול הינה הסיבה שהביאה למותה דהיינו קיים קשר סיבתי בין מות אושר ז"ל לבין הנסיעה שלא הסתיימה לעולם. אשר על כן קבע בית המשפט המחוזי כי מות הילדה עונה להגדרות של מוות כתוצאה מתאונת דרכים.
על קביעה זו הוגשה בקשת רשות הערעור דנן, אשר נסובה סביב השאלה האם נסיבות מותה של אושר ז"ל עונות להגדרת "תאונת דרכים" כפי שהיא מוגדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שכן לטענת המבקשים השימוש ברכב ההסעות הסתיים כאשר חנה בחניון ועל כן אינו עומד בהגדרות "רכב מנועי" ולכן האירוע המצער אינו בגדר תאונת דרכים.

 

נקבע:
 
בית המשפט העליון קיבל את הבקשה ופסק כי העובדה שהרכב חנה בחניון אינה עונה להגדרה של "נסיעה" אשר קבועה בחוק. בית המשפט קבע כי נסיעת הקטינה הסתיימה ברגע שהנהג דומם את המנוע ואין להחיל את התיאוריה שנפסקה במחוזי ולפיה נסיעת הקטינה לא הסתיימה לאור העובדה שהייתה זקוקה לסיוע של הנהג לסיום הנסיעה.
לאור זאת, נקבע כי האירוע המצער אינו עונה להגדרה של תאונת דרכים ובית המשפט העליון החזיר את התביעה לדיון בבית המשפט המחוזי, על מנת לדון בעילה הנזיקית ומתוך ההנחה כאמור כי אושר ז"ל נפטרה שלא כתוצאה מתאונת דרכים.