חדשות בתאונות דרכים ותאונות רכב מישראל | 28/12/2010
ביטוח החובה חל גם בנהיגה ברכב ידני עם רישיון נהיגה לרכב אוטומטי
מערכת האתר  :מחבר
בית המשפט העליון קבע בהחלטה חשובה (ע``א 5308/09) כי נהגת אשר נהגה ברכב ידני למרות שברשותה רישיון נהיגה לרכב אוטומטי בלבד, איננה נחשבת כמי שנהגה ללא רישיון לעניין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

הערעור נגע למקרה שבו נפגעה אישה בתאונת דרכים כנוסעת בעת שישבה ליד הנהגת כאמור שרשיונה הוגבל לרכב אוטומטי. בהתאם לסעיף 7 (3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כאשר נוסע נפגע ברכב שמי שנהג ברכב אין לו רישיון לנהוג בו, ביטוח החובה אינו בתוקף ועל הנפגע לחבוע את חברת קרנית ולא את מבטחת הרכב.

השאלה שעמדה במחלוקת בין הצדדים היא האם מי שנהג ברכב ידני למרות שברשותו רישיון נהיגה לרכב אוטומטי בלבד, נחשב כמי שנוהג ברכב שאין לו רישיון לנהוג בו ולכן ביטוח החובה אינו חל.

בית המשפט העליון קבע כי הפרת תנאי או הגבלה ברישיון ייחשבו לנהיגה ללא רישיון לעניין סעיף 7 (3) לחוק רק כאשר ההגבלות נוגעות לממדים הפיזיים של הרכב וכאשר אלה משליכים על דרגת הרישיון הנדרשת לצורך הנהיגה בו, כמו למשל נהיגה באופנוע עם רישיון לרכב בלבד או הפרת תנאי הנוגע למשקל הרכב או לנפח המנוע.

במקרה זה, אין המדובר בנהיגה ברכב שאין לנהג רישיון לנהוג בו כאמור בסעיף 7 (3) לחוק, שכן סוג תיבת ההילוכים אינו משליך על דרגת הרישיון הנדרשת לנהיגה ברכב.


למידע נוסף על תאונות דרכים - לחצו כאן .