מאמרים בתאונות עבודה ותאונות עבודה מישראל | 13/06/2010
תאונת עבודה – מהי, איך מקבלים פיצוי ואיך ניתן למנוע?
אלעד שניר  :מחבר

מהי תאונת עבודה?


תאונת עבודה היא תאונה או נזק שנגרמים עקב העבודה. על פי חוק הביטוח הלאומי, בהגדרה זו נכללים גם מקרים בהם הפגיעה הייתה בנסיעה לעבודה או ממנה. מחלה שנגרמה עקב העבודה גם נחשבת כבאה עקב העבודה. יש גם מקרים בהם העובד נפגע במקום העבודה ובזמן העבודה, וייחשבו לתאונת עבודה.


איך ניתן למנוע תאונת עבודה מראש?


תאונת עבודה יכולה להיגרם על ידי גורמים שונים, כגון חומרים מסוכנים, עבודה באתר בנייה, מכונות במפעל. לכן אין הרבה עצות סטנדרטיות שטובות בכל מצב (למעט אולי לחבוש קסדה) ושיכולות למנוע באופן הרמטי את התאונה. לכן יש להשתמש בשיקול דעת, להיזהר ולהקשיב לעצות הבטיחות של המעסיק או המנהל. כמו כן, ניתן לבדוק בכל מצב אילו סטנדרטי בטיחות החוק קובע ומהם אמצעי הזהירות שבהם כדאי להשתמש, וליישם זאת למצב.


ממי ניתן לקבל פיצוי לאחר שתאונת העבודה התרחשה?


לעיתים אחרי כל אמצעי הבטיחות שננקטו ולמרות שנזהרים, בכל זאת מתרחשת תאונת עבודה. במקרה זה נשאלת השאלה ממי יש לקבל פיצוי וכיצד. הגוף שנותן את הפיצוי הוא ביטוח לאומי. הפיצוי שניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי הוא בגין אובדן ההכנסה, ובגין נכות שנשארה כתוצאה מתאונת העבודה (אם נשארה נכות). כמו כן, המוסד לביטוח לאומי ישלם את הוצאות הטיפול הרפואי שהנפגע סבל עקב תאונת העבודה.


אם הפגיעה שהתרחשה לא הייתה תאונת עבודה, אז הפיצוי צריך להיות משולם על ידי המזיק לפי דיני הנזיקין הרגילים, כגון לפי עוולת הרשלנות, אשר בסעיפים 35, 36 לפקודת הנזיקין. כמו כן, נפגעים זכאים לפיצויים מסוימים מהמוסד לביטוח לאומי, גם אם תאונת עבודה היא לא הסיבה שנפגעו.


אם הנזק אירע כתוצאה מכך שהעובד התנהג ברשלנות ולא מילא אחרי הוראות מעבידו, אז התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה. זאת למעט מקרה שבו העובד נפטר, הפך נכה או שלא היה מסוגל לעבוד 10 ימים ברציפות. אם העובד גרם לתאונה בזדון, אז יש להניח שהוא לא יקבל פיצוי כלל.


מהי נפקות אי תשלום דמי הביטוח הלאומי (שיורדים מהמשכורת כל חודש או משולמים כל רבעון) על הזכות לקבלת פיצויים?


אם הנפגע הוא עובד שכיר אז אין לו מה לדאוג. מי שחייב בתשלום דמי הביטוח הוא המעסיק. אם המעסיק לא שילם את דמי הביטוח אז העובד לא ייפגע מכך.


אם הנפגע הוא עובד עצמאי, עובד לשעה, או שמעסיקו אינו תושב ישראל, אז החובה לשלם את דמי הביטוח מוטלת עליו. לכן זכותו לקבלת פיצויים במקרה שנגרמה לו תאונת עבודה עלולה להיפגע, במידה שלא שילם את דמי הביטוח (כתלוי במשך הזמן שלא שילם).


מהי הפרוצדורה שבמסגרתה מקבלים את הפיצוי?


לשם קבלת טיפול רפואי, אם הנפגע הוא עובד שכיר, הוא צריך למלא טופס ב.ל. 250 ולהחתים את מעסיקו ולפנות לקופ"ח. אם הנפגע הוא עצמאי, הוא צריך למלא טופס ב.ל. 283. את הטיפול הרפואי הדרוש בגין תאונת העבודה, הנפגע יקבל בקופת החולים שבה היה חבר (עזרה רפואית דחופה יכולה להינתן על ידי כל רופא).


לשם קבלת פיצויים על כך שהנפגע אינו מסוגל לעבוד, יש למלא טופס "תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה". אל טופס זה יש לצרף את המסמכים הבאים:


אישור מהרופא שהנפגע אכן לא מסוגל לעבוד.


טופס וויתור על סודיות רפואית.

 
אם הפגיעה נגרמה בתאונת דרכים, יש לצרף את דו"ח המשטרה, וצילום תעודת ביטוח. יש למסור העתק מהתביעה שלמוסד לביטוח לאומי, גם לחברת הביטוח.
 
אם הנפגע היה עובד שכיר שעבד בכמה מקומות, יש לצרף תלושי שכר מכל המקומות.
 
אם הנפגע היה עובד שכיר שנעדר מהעבודה בשלושת החודשים שקדמו לתאונה מסיבות שאינן תלויות בו, יש לצרף אישורים על היעדרותו
 
את כל אלו יש למסור למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מהפגיעה (ועדיף כמה שיותר מהר).
 
סביר להניח שהמוסד לביטוח לאומי יזמן את הנפגע לוועדה רפואית אשר תקבע את % נכותו, ועל סמך זאת ישולמו לו הפיצויים. ניתן גם לפנות לרופא פרטי.
 
אם המוסד לביטוח לאומי החליט שהפגיעה לא מהווה תאונת עבודה, או שהחליט על פיצוי נמוך מדי, הערעור על החלטתו ייעשה לבית הדין האזורי לעבודה.
 
אם המעסיק או צד שלישי היה אשם בתאונה, סביר להניח שהמוסד לביטוח לאומי ידרוש מהנפגע למסור פרטים על תאונת העבודה ובצורה זו לעזור לו לקבל שיפוי מהאשם. יתרון נוסף לנפגע, הוא שמשום שהפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי לא תמיד שלם, הוא יוכל לקבל את שאר הפיצוי מהמזיק או מהמעסיק האשמים.
 
 
תאונות עבודה - סיכום:
 
תמיד עדיף למנוע תאונות עבודה מראש. אך אם תאונת עבודה בכל זאת התרחשה, כדאי לדעת איך לקבל פיצוי. הפיצויים על תאונות עבודה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. יש תהליך שבעזרתו מקבלים את הפיצויים. מתי שהמקרה מסובך או מתי שמדובר על סכום גבוה, סביר להניח שכדאי לפנות לעורך דין הבקי בתחום כדי שיעזור לקבלת את הפיצויים.