חדשות בביטוח ומבטחים וביטוח רפואי מישראל | 26/04/2010
הוגשה תביעה ייצוגית נגד ``כלל`` בטענה של חישובי הצמדה מוטעים
אתר גלובס  :מחבר
אתר גלובס מדווח כי לבית משפט מחוזי מרכז הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח ``כלל``, בטענה כי שיבשה במכוון את חישובי ההצמדה של תגמולי הביטוח וכך הרוויחה כספים רבים.

בתביעה אשר הוגשה על סך של 30 מיליון ש``ח, נטען כי חברת הביטוח בחרה במכוון מועדי הצמדה שונים מאלו שנקבעו בפוליסה וכך גזלה סכומים רבים ממבוטחיה.

בנוסף, נטען בתביעה כי בחלק מפוליסות הביטוח שהוציאה החברה, ניסחה היא כללי הצמדה המנוגדים לחוק באופן שיצמצם את התגמולים שעל החברה לשלם וכך הגדילה את הכנסותיה.


לפני כחודש דיווחנו כי בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לתביעה ייצוגית על סך של 73 מיליון ש``ח, אשר הוגשה נגד חברת הביטוח ``כלל` בטענה של גביית פרמיה שלא כדין במסגרת פוליסות ביטוח רכב מקיף אשר נגזרת ממחיר הרכב לפי המחירון וללא ניכוי רכיבים מסוימים.