מקורות מקוונים בביטוח ומבטחים וביטוח רכב מישראל | 12/01/2010
אתר ביטוח חובה
מערכת נזק  :מחבר
אתר ביטוח חובה אשר מאפשר לגולש להזמין את ביטוח החובה הזול ביותר לפי המחשבון שמפרסם משרד האוצר מדי חודש בסוכנות הביטוח שמתאימה לגולש.