מקורות מקוונים באחריות, רשלנות והתרשלות ורשלנות רפואית מישראל | 23/11/2009
אתר עורכי דין - רשלנות רפואית
מערכת נזק  :מחבר
אתר עורכי דין בנושא רשלנות רפואית , בו ניתן למצוא בין היתר מאמרים שונים לגבי רשלנות רפואית .