חדשות בנזקי גוף ופיצויים מישראל | 22/10/2009
משפחות הרוגי מהומות אוקטובר יפוצו במיליוני שקלים
Ynet אתר  :מחבר
אתר Ynet מדווח כי הושג הסדר פשרה בין הפרקליטות ובין משפחות הרוגי מהומות אוקטובר 2000, ולפיו כל משפחה תקבל פיצוי בסדר גודל של מיליון ש``ח.

במסגרת הסדר הפשרה, אין כל התחייבות מצד המשפחות שלא להגיש תביעות נגד האחראים לטענתם למות יקיריהם.

הסכם זה הינו המשך להסכם אשר הושג בשנת 2006 , ובו צוין בין היתר כי המדינה אינה אחראית למותם של הנספים והפיצויים משולמים לפנים משורת הדין וכן נכתב כי 2 הצדדים מביעים את צערם על האירועים.

בסופו של דבר, עתרו המשפחות לבית המשפט בכדי לתקן את ההסכם ובעקבות תביעה זו הגיעו הצדדים כאמור להסכם חדש בו נמחק הסעיף לעניין הבעת הצער וכן צוין כי אין בהסכם זה משום ויתור על זכויות משפחות ההרוגים להגיש תביעות עתידיות נגד הגורמים שאחראים לאירועים, לטענתם.