חדשות בביטוח ומבטחים וביטוח רפואי מישראל | 20/01/2009
בית המשפט קבע כי חלה חובת גילוי לחיילים בפוליסות ביטוח רפואי
Ynet  :מחבר
אתר Ynet מדווח על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לפיו חברות הביטוח יצטרכו לעדכן את מבוטחיהם לפני גיוסם לצה``ל לגבי היקף הפוליסה שלהם.

התביעה כנגד חברות הביטוח מגדל, שילוח ומנורה נגעה להטעיית הציבור, מאחר וחיילים בשירות צבאי לא באמת יכולים לממש את הפוליסות שלהם מאחר והם חוסים תחת הוראות הצבא.

בית המשפט קבע כי לא חלה הטעייה במקרה דנן, אך יחד עם זאת נקבע כי חברות הביטוח הפרו את חובת הגילוי המוטלת עליהן וכדי למנוע הישנות המקרה מעתה ואילך חויבו חברות הביטוח להוסיף בפוליסות הביטוח פיסקה בולטת ולפיה השימוש בפוליסה כפוף בעת השירות הצבאי להוראות הצבא המשתנות מפעם לפעם.

עוד נקבע כי על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי, במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות מבחינת גביית תשלומי הפרמיה, כי אופן השימוש בכיסוי הביטוחי מושפע מהוראות הצבא.

בעבר דיווחנו כי בית המשפט המחוזי מרכז אישר את הבקשות לתביעות ייצוגיות כנגד חברות הביטוח מנורה, מגדל והפניקס.

בתביעה נטען כי חברות הביטוח משתמשות בנוסחה אשר מפחיתה את סכום התגמולים אשר מגיע ללקוחות מכוח הפוליסה בכל הנוגע לנכות אשר נגרמה להם במסגרת תאונה.

למידע נוסף על ביטוח לחצו כאן .