חדשות בנזקי רכוש ופיצויים מישראל | 12/01/2009
בית המשפט פסק פיצויים בגין רטיבות בתקרה
News1  :מחבר
אתר News1 מדווח על תביעה בסך 7,840 ₪ אשר הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון בגין נזקי נזילה.

דוד צ`ובבטרו תבע את שכנו בני פגנר מאחר והצנרת בביתו של פגנר ניזוקה וגרמה לרטיבות בתקרתו של צ`ובבטרו. צ`ובבטרו פנה לשכנו כדי שיתקן את התקלה אך השכן תיקן אותה רק לאחר מספר חודשים, מה שהוביל לנזק של ממש בתקרתו של צ`ובבטרו עד כדי עובש.

פגנר טען להגנתו כי הוא כן הציע לצ`ובבטרו לתקן את התקרה בעזרתו של איש מקצוע עבור 1,000 ₪, אולם התובע דחה את ההצעה והסכום שאמד עבור התיקון היה פי כמה וכמה מהסכום האמור.
בנוסף, טען פגנר כי יש לו ביטוח לנזקי צד ג` ועל כן יש לדחות את התביעה בהעדר עילה ואחריות.

בית המשפט פסק כי פגנר יפצה את צ`ובבטרו בסך 7,567 ₪ בצירוף 500 ₪ הוצאות משפט מאחר ``ואין ספק שהאחריות לנזקי התובע רובצת לפתחו של הנתבע. אם יש לדירה ביטוח הכולל כיסוי לנזקי צד ג`, היה על הנתבע לדאוג להפעלת אותו ביטוח ומכל מקום, קיומו של ביטוח חבות אינו מקנה הגנה למזיק``.

בעבר דיווחנו על תביעה אשר הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בעכו כנגד קבלן בגין רטיבות בקיר.