חדשות בנזקי גוף ופיצויים מישראל | 07/01/2009
קיבוץ יקום יפצה אדם שנפגע במהלך מסיבת ריקודים בחדר האוכל
מערכת נזק  :מחבר
במהלך שנת 2005, הגיע י` למסיבת ריקודים אשר התקיימה בחדר האוכל בקיבוץ יקום, אשר הוסב לאולם ריקודים לכל דבר ועניין. המסיבה אורגנה על-ידי חברה בשם ``טנגו מועדון לילה בע``מ``, אשר שכרה מהקיבוץ את חדר האוכל לצורך קיום המסיבה.

בעת שרקד י` על רחבת הריקודים, החליק הוא לפתע על משקה אשר ככל הנראה נשפך קודם לכן על הרצפה ובעקבות זאת נפל בעוצמה ושבר חוליה בגבו.

בעקבות זאת, הגיש י` תביעה לבית משפט השלום בתל-אביב נגד הקיבוץ וחברת טנגו, במסגרתה טען בין היתר כי התאונה נגרמה בשל העובדה שבמקום הייתה רצפת שיש חלקה שאיננה מתאימה לריקודים וכן בשל אי נקיטת אמצעים למניעת החלקה מצד הנתבעים.

לטענת התובע, יכולים היו הנתבעים למנוע את התאונה למשל באמצעות הצבת עובדת ניקיון בהיכון שתפקידה היה להרחיק מפגעים, אזהרת אורחי המועדון מפני החלקה, ביצוע טיפול למניעת החלקה לרצפת חדר האוכל וכיוצ``ב.

בכתב התביעה נטען כי הנתבעים אחראים ביחד ולחוד לנזקי התובע, הקיבוץ בשל היותו הבעלים והמחזיק במקרקעין וכן האחראי על תחזוקת המתקנים במקרקעין ומי שאפשר לחברת טנגו לערוך את המסיבה במקום, וחברת טנגו בשל היותה האחראית על תפעול המסיבה ועל מפעיליה.

הקיבוץ הכחיש בכתב ההגנה את אחריותו לאירוע ואף שלח הודעה לצד שלישי נגד חברת טנגו, במסגרתה טען כי מי שאחראי על התאונה הנדונה, אם בכלל, היא חברת טנגו, בין היתר לאור העובדה שחברת טנגו הייתה מפעילת הערב וכן לאור העובדה שבין הקיבוץ ובין חברת טנגו נחתם הסכם במסגרתו צוין כי חברת טנגו היא האחראית על ניקיון האולם וכן כי עליה לשאת בכל אחריות לנזק שייגרם לאורחי המסיבה.

בימים אלו, אישר בית המשפט את הסכם הפשרה אליו הגיעו התובע וקיבוץ יקום, במסגרתו נקבע כי הקיבוץ ישלם לתובע פיצויים בסך של למעלה מ – 60,000 ₪. עוד נקבע, כי לאור העובדה שחברת טנגו לא הגישה את כתב הגנתה הן לכתב התביעה העיקרי והן להודעה לצד שלישי, יינתן פסק דין כנגד חברת טנגו לטובת הקיבוץ על מלוא סכום הפשרה, כך שהקיבוץ יוכל לנקוט בהליכים כנגד חברת טנגו על מלוא הסכום כאמור.

התובע בתביעה זו יוצג על-ידי עו``ד גיל קראוס ממשרד אגרט – קראוס עורכי דין.