חדשות בביטוח ומבטחים וביטוח רפואי מישראל | 02/12/2008
חברת כלל הפרה את הסכם הפוליסה ותפצה את לקוחה
Ynet  :מחבר
אתר Ynet מדווח על תביעה בסך 17,136 ₪ אשר הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בבית שמש כנגד חברת כלל מאחר ולא שילמה ללקוחה את תגמולי הביטוח המחויבים במסגרת הפוליסה.

התובע עבר ניתוח קטרקט בעינו הימנית ועל כן תבע לקבל החזר כספי עבור התייעצות עם רופא פרטי בסך של 800 ₪, עבור ניתוח הקטרקט שעבר במסגרת השירות הרפואי הפרטי בסך של 10,905 ₪ וכן עבור תשלומי הפרמיה שקיבלה חברת הביטוח ממנו במשך 59 חודשים סך של 5,431 ₪ כך שתביעתו עמדה בסך של 17,136 ₪.

חברת הביטוח טענה כי במסגרת הפוליסה אשר נחתמה עם התובע הוחרג הכיסוי הביטוחי הן לעין ימין והן לקרסול ימין וזאת בשל עברו הרפואי הלקוי של התובע באיזורים אלה אשר ``העניק`` לו 10 אחוזי נכות.

בית המשפט קבע כי את הפוליסה ניתן לפרש בצורה שאכן מוציאה את האחריות לגבי פגיעה בקרסול ימין מחברת הביטוח, אולם לגבי אחריותה לנזקי עין ימין ניתן לומר כי קיימת אחריות ביטוחית ואם כבר יש לפרשה לחובתה של הנתבעת.

בית המשפט פסק כי מאחר וחברת הביטוח לא עמדה בחובת הגילוי כלפי לקוחה היא תפצה אותו בסך 12,876 ₪ הכוללים החזרי תשלום, הוצאות והחזר תשלום אגרה.

בעבר דיווחנו על תביעה בסך 4.3 מליון ₪ אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז על ידי קופת חולים כללית כנגד חברת הביטוח אליהו מאחר והיא לא משלמת למבוטחיה את כספם מכוח הפוליסה שרכשו.

למידע נוסף בנושא ביטוח לחצו כאן .