פסיקה בנזקי רכוש ופיצויים מישראל | 05/10/2008
א 45064/07 (שלום ת``א-יפו) תום גלר ואח` נגד מדינת ישראל (משטרת יש
השופט יאיר דלוגין  :מחבר

 

תאריך: 22.09.2008

א 45064/07

בבית משפט השלום בתל אביב – יפו

בפני כב' השופט יאיר דלוגין

תום גלר ואח' נגד מדינת ישראל (משטרת ישראל)

 

העובדות

 

מדובר בתביעה על סך של 50,000 ₪ אשר הוגשה על ידי אביבית גלר ("התובעת") ובנה תום גלר אשר היה במועד הרלוונטי לתביעה קטין ("התובע"), כנגד מדינת ישראל – משטרת ישראל, מרחב דן ("הנתבעת"), וזאת בגין נזקים ממוניים שנגרמו לתובעים, במסגרת חיפוש משטרתי אחר סמים, שנעשה בדירתם, עקב מידע שהצביע על כך שדניאל גלר, בנה של התובעת ואחי התובע, מתגורר בדירה ומחזיק בה סמים בכמות שאינה לצריכה עצמית.

 

נקבע

 

1. הנתבעת חויבה לפצות את התובעת על נזקי הרכוש עבור הטלויזיה, תיקוני נגרות, תנור אפייה, ספה, כורסת מחשב ופלאפון נוקיה בסך של 7,391 ₪.

 

2. בית המשפט קבע כי החיפוש בדירת התובעים בוצע תוך שימוש בכוח רב מן הנדרש, בחוסר זהירות, תוך התעלמות מהחובה לנקוט אמצעים סבירים לשמירה על המיטלטלין בבית. כמו כן, החיפוש נערך בחוסר רגישות לנוכחות הקטינים ששהו באותה עת במקום. זאת ועוד, אין בכוחם של שיקולי המדיניות בכדי לגרוע ממסקנה זו או בכדי לאיין את חובת הזהירות הקונקרטית שהייתה מוטלת על השוטרים ונמצא כי היא הופרה בנסיבות העניין מאחר והפסיקה הכירה בקיומה של חובה זו.

 

3. על השוטרים הייתה מוטלת חובת זהירות קונקרטית וזאת כי היה עליהם לצפות כי חיפוש חיצוני על גוף הקטין, בניגוד להוראות חוק החיפוש, בהעדר הסכמה בכתב של הקטין ושל האפוטרופסית שלו, ובהעדר חשד למעורבותו בעבירה נשוא החיפוש, יוביל לנזק שעולה על הנדרש לביצוע אותה משימה. על כן, קבע בית המשפט כי הנתבעת סטתה מסטנדרט התנהגות סביר בעריכת החיפוש על גוף התובע, וכפועל יוצא מכך, הובילה לפגיעה בפרטיותו ובכבודו של התובע, במידה שעולה על הנדרש בנסיבות העניין.

 

4. בית המשפט החליט לחייב את הנתבעת לפצות את התובע בגין החיפוש הגופני שבוצע עליו שלא כדין, בסך של 10,000 ₪ ובסה"כ 13,000 ₪ בגין נזק לא ממוני.

 

5. בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לתובעת כתוצאה מאופן החיפוש בדירה חייב בית המשפט את הנתבעת לשלם לה 3,000 ₪ ולאור המועקה הממשית אשר נגרמה לה בהיוודע על החיפוש הגופני שנעשה לבנה חויבה הנתבעת לשלם לתובעת 5000 ₪ נוספים.

 

6. בנוסף, חייב בית המשפט את הנתבעת לשלם לתובעים את הוצאות המשפט ולרבות שכר טרחת השמאי ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.