פסיקה בנזקי גוף מישראל | 01/03/2005
א23312/01 (שלום חיפה) מסעוד נ` משטרת ישראל
כב` השופט א. אליקים  :מחבר