פסיקה באחריות, רשלנות והתרשלות ורשלנות רפואית מישראל | 20/10/2007
א 12474/05 (שלום ירושלים) אבו סארה נ` קופת חולים לאומית
סגן הנשיא, השופט כרמי מוסק  :מחבר

תאריך: 11/10/2007

א 12474/05

בית משפט השלום ירושלים

בפני סגן הנשיא, השופט כרמי מוסק

אבו סארה נ' קופת חולים לאומית

 

העובדות

 

לטענת התובע, הנתבעת התרשלה בכך שמסרה לו תוצאה שגויה של בדיקת דם, לפיה התובע חולה בצהבת זיהומית שאינה ניתנת לריפוי. לטענת התובע הדבר גרם לו לתופעות נפשיות כגון חרדות, מתח וכיוב'.

הנתבעת מצד טוענת כי הבדיקות נערכו על ידי צד ג'.

 

נקבע

 

1. התובע פנה לבצע בדיקות דם אצל הנתבעת, כחבר הנתבעת. מבחינתו, אין משמעות לטיב היחסים בין הנתבעת לצד השלישי. לכן, הנתבעת אחראית לכך שהתובע קיבל תוצאות שגויות של בדיקות הדם.

 

2. לכן, בית המשפט קובע כי הנתבעת שהפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה כלפי מי שחבר ומבוטח אצל הנתבעת, ובא להיבדק אצלה, אחראית לפצות את התובע בעבור נזקיו.

 

3. בית המשפט קובע כי התובע יפוצה בסכום של 15,000 שקלים.

 

 
    
 
 

 

בית משפט השלום ירושלים

א  012474/05

בתיק עיקרי: א   012474/05

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

 

 

11/10/2007

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

אבו סארה

 

 

 

 

התובע

 

נ ג ד

 

 

קופת חולים לאומית

 

 

 

 

הנתבעת

 

                                                            נ ג ד

                             

                        1 . PEACE MEDICAL

                        2 . ד"ר אבו עסב באסם

                                                                                                           צדדים שלישיים

 

 

 

 

פסק דין

 

1.         התובע טוען כי הנתבעת התרשלה בביצוע בדיקת דם שעבר, בכך שמסרה לו תוצאה שגויה לפיה הוא חולה בהפיטייטיס C, צהבת זיהומית שאינה ניתנת לריפוי. התובע טוען כי עקב כך סבל מתופעות של חרדות, מתח, תחושות של חנק וכאבי בטן עקב החרדה, קיבל עקב כך טיפול נפשי, ונישואין שהיו מתוכננים בוטלו עקב היוודע תוצאות הבדיקה.

 

2.         התובע הגיש מסמכים של בדיקות דם שעבר ביום 30/8/05. מסמך שנערך על ידי צד ג' וסומן ת/1/א' נרשם באופן מפורש כדלקמן:

 

"HEPATITIS C AB. - REACTIVE"

כמו כן נרשמה הערה: DONE 2 TIMES"".

 

3.         אדם סביר, הקורא תוצאות אלה, מבין כי נמצא אצל התובע ממצא חיובי לכך שהינו חולה בהפטיטיס C. תוצאות הבדיקה השגויה נמסרו לתובע ביום 18/9/07.

 

4.         התובע טוען כי הנתבעת אחראית למתן התוצאה השגויה.

 

5.         אין למעשה מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בתוצאה שגויה מאחר והתובע עבר בדיקה חוזרת ביום 25/9/07, שנמסרה לו ביום 27/9/07, (ת/3), ממנה עולה כי אינו חולה בנגיף.

 

6.         משמעות הדברים היא כי משך 9 ימים "חי" התובע בידיעה מוטעית כי הוא סובל מהפטיטיס C שהיא מחלה קשה.

 

7.         הנתבעת מכחישה את אחריותה. לטענתה בדיקות הדם או התוצאות נעשו ונערכו על ידי צד ג', ואילו בדיקת הדם שנעשתה על ידי הנתבעת (ת/1/ג) לא התייחסה כלל להפטיטיס C  אלא להפטיטיס B ואלה נמצאו שליליות.

 

8.         מוסיפה הנתבעת וטוענת כי ביום 25/9/07 היא ביצעה את בדיקות הדם לבדיקת הפטיטיס C  (ת/3) ושם הייתה התשובה שלילית.

 

9.         לפיכך, טוענת הנתבעת כי בבדיקות שביצעה היא, לא נפלה טעות כלשהי.

 

10.       התובע לא הציג בדיקות מעבדה כלשהן שנערכו על ידי הנתבעת, ישירות, לפיהן אבחנה הנתבעת בטעות הפטיטיס C.

 

11.       עולה השאלה, האם לנתבעת אחריות שילוחית בנוגע לבדיקות שערך הצד השלישי.

 

12.       אין מחלוקת, כי התוצאה השגויה נרשמה על מסמך הנושא כותרת של הצד השלישי ולא של הנתבעת. (ת/1/א).

 

13.       התובע טוען לאחריות הנתבעת לבדיקות אלה מכח הסכם הקיים בין הנתבעת לצד השלישי. (ההסכם הוגש באמצעות תצהיר עדותו הראשית של ד"ר רפאל קיים מטעם הנתבעת).

 

14.       על פי אותו הסכם, הסכימו הנתבעת וצד ג' לקיים ביניהם מערכת משותפת של מתן שירותים רפואיים, כדי להרחיב את מעגל מבוטחי הנתבעת. (ראה המבוא להסכם). על פי סעיף 4(ג) להסכם התחייב הצד השלישי לתלות שלטים על המרפאה כי מדובר בסניף של הנתבעת.

 

15.       אין מחלוקת כי התובע פנה לבדיקות הדם אצל צד ג' כחבר הנתבעת, ולראיה חלק מדגימות הדם שנלקחו ממנו ביום 30/8/05 עברו למעבדת הנתבעת. (ראה ת/1/ג').

 

16.       מעובדות אלה עולה, כי משפנה התובע לבדיקות הדם ביום 30/8/05, הוא פנה לנתבעת, כחבר הנתבעת. מבחינתו, אין משמעות לטיב היחסים בין הנתבעת לצד השלישי.

 

17.       לאור האמור, יש לקבוע כי הנתבעת אחראית לכך שהתובע קיבל תוצאות שגויות של בדיקות הדם שמסר כחבר הנתבעת במקום המהווה סניף הנתבעת.

 

18.       במסגרת ההסכם שהוגש, (ראה סעיף 10), רשאית הנתבעת לתבוע השבה מהצד השלישי  בגין מחדליו. יודגש כי הצד השלישי לא הביא ראיות מטעמו ולא ניסה לחלוק באופן מעשי על הטענה כי התרשל במתן תשובות בדיקות הדם.

 

19.       התוצאה היא כי הנתבעת שהפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה כלפי מי שחבר ומבוטח אצל הנתבעת, ובא להיבדק אצלה, אחראית לפצות את התובע בעבור נזקיו, והיא זכאית לשיפוי מלוא הסכום שתשלם לתובע, מהצד השלישי.

 

20.       באשר לנזקי התובע - התובע לא עשה מאמץ ממשי להוכיח את נזקיו בתחום הנפשי. הוא לא הביא חוות דעת כי נגרמו לו נזקים נפשיים, או כי היה זקוק לטיפולים נפשיים.

 

21.       התובע לא טרח לזמן עדים כלשהם, לרבות ארוסתו לשעבר כי עקב בדיקת הדם שהתבררה כשגויה לאחר 9 ימים, בוטלו הנישואין. התובע העיד כי הוא מאורס כיום, ועומד להינשא.

 

22.       אין ספק כי התובע זכאי לפיצוי עבור החרדה שנגרמה לו כאשר נמסרה לו התוצאה השגויה לפיה הוא חולה במחלה קשה, כך סבר משך 9 ימים.

 

23.       בנסיבות אלה, אני מחייב את הנתבעת לפצות את התובע ולשלם לו סכום של 15,000 ₪, בצירוף שכר טחרת עורך דין בסכום של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן הוצאות המשפט. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין. אני מחייב את הצד השלישי להשיב לנתבעת כל סכום שתשלם לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד התשלום ועד לשבת הסכום בפועל.

 

24.       המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לצדדים.

 

ניתן היום כ"ט בתשרי, תשס"ח (11 באוקטובר 2007) בהעדר הצדדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא