חדשות בביטוח ומבטחים ועבודה ומקום עבודה מישראל | 08/10/2007
בוטלה פוליסה המבטחת נושאי משרה בחברות מפני הטרדה מינית
msn אתר  :מחבר
אתר msn מדווח, כי בעקבות עתירה של בג``צ מצד ח``כ זהבה גלאון, בוטלה פוליסת ביטוח, המשווקת על-ידי חברת ``AIG``, המבטחת מנהלים ונושאי משרות בכירות בחברות מפני תביעות בגין הטרדה מינית.

לאחר העתירה לבג``צ, הודיעו משרד האוצר, המפקח על הביטוח והיועץ המשפטי לממשלה, כי הם אוסרים על חברת הביטוח AIG לשווק את פוליסת הביטוח וכן אסרו עליה לאשר פוליסות דומות בעתיד.


על הגשת העתירה לבג``צ דיווחנו באתר לפני קרוב לשנתיים.