חדשות בביטוח ומבטחים וביטוח רכב מישראל | 30/09/2007
מבוטח שמסר עובדה כוזבת לחברת הביטוח אינו זכאי לפיצוי
Ynet  :מחבר
אתר Ynet מדווח כי בית המשפט המחוזי בירושלים קבע שמבוטח אשר מסר הצהרה כוזבת אינו זכאי לפיצוי, אף אם למידע הכוזב לא הייתה כל נפקות לעניין חובתה של חברת הביטוח לפצות את המבוטח.

בנה של סימה מלכה, נהג חדש, התנגש עם רכבה בעץ וגרם נזק קשה לרכב. בעת קרות התאונה נהג הבן ללא מלווה.

בהודעה הראשונית ששלח בעלה של מלכה לחברת הביטוח ``הפניקס``, מסר כי ישב לצדו של הבן כמלווה בעת התאונה. יחד עם זאת, הוא חזר בו מגרסתו זו בפני חוקר חברת הביטוח.

חברת הביטוח סרבה לשלם, בטענה שדין נהיגה ללא מלווה כדין נהיגה ללא רישיון. בית משפט השלום דחה טענה זו של חברת הביטוח, וקבע כי מלכה זכאית לתגמולי הביטוח בין אם האב ליווה את הבן בין אם לאו. אשר לעובדה הכוזבת, בית המשפט קבע כי היא לא העלתה ולא הורידה דבר, ולכן למעשה אין לה נפקות.

חברת הפניקס ערערה על החלטת בית משפט השלום, ובבית המשפט המחוזי קבע השופט משה רביד כי למרות שמלכה זכאית לקבל פיצוי אף אם הבן נהג ללא רישיון, הרי ש``מתן התגמולים יהווה פרס לרמאי שלא ידע אודות המצב המשפטי``, ועל כן שלל ממלכה את הפיצוי, וזאת למרות שלעובדה הכוזבת שנמסרה על ידי האב לא הייתה כל השפעה על חבותה של הפניקס.

כזכור, לפני כשבוע דיווחנו על פסיקה לפיה חברת ``הפניקס`` תפצה אדם שעסקו נשרף, וזאת למרות שלא הייתה לו פוליסה בתוקף.