מאמרים באחריות, רשלנות והתרשלות ומוצרים פגומים מישראל | 06/09/2007
אחריות למוצרים פגומים
Reader עו``ד עופר שחל - מתוך אתר  :מחבר
המדובר במאמר אשר סוקר את האמור בחוק המיוחד - חוק האחריות למוצרים פגומים, אשר מטיל אחריות מוחלטת על יצרנים ויבואנים שמוצרים שלהם גרמו לנזקי גוף.

המאמר מתייחס להוראות והגדרות שונות בחוק, לרבות ההגדרה למוצר פגום וכן הגדרה לנזקי גוף.


לחדשה אשר התפרסמה באתר לגבי חיוב חברת כרמל מזרחי בפיצויים מכוח חוק האחריות למוצרים פגומים, בגין התפוצצות של בקבוק יין - לחצו כאן .