מאמרים באחריות, רשלנות והתרשלות ופיצויים מישראל | 05/08/2007
הכיס העמוק של הטראומה
Nrg אתר  :מחבר
המדובר במאמר אשר מתייחס לתופעה שמתרחבת בשנים האחרונות, שבה בני משפחותיהם של קורבנות עבירה דורשים פיצוי כספי גבוה על העוול שנגרם להם וגם מעגל הנתבעים מתרחב.

המאמר נכתב בעקבות תביעה שהגישו בשבוע שעבר הוריו של צחי יעקב , אשר נרצח בקניון בת-ים, נגד הקניון וגורמים נוספים, בגין אי-מניעת הכנסת כלי הרצח לקניון ומחדלים בטיפול בארוע.