מאמרים בביטוח ומבטחים וביטוח רפואי מישראל | 05/07/2007
ביטוח בריאות פרטי: מה שצריך לדעת לפני שחותמים
Ynet אתר  :מחבר
המדובר במאמר אשר מכיל פרטים שונים והמלצות לגבי ביטוח בריאות פרטי, לרבות הכיסויים המומלצים במסגרת הפוליסה, משמעות ההחרגות והאם כדאי לבצע את הביטוח באמצעות סוכן או ישירות בחברת הביטוח.


את חשיבות מאמר זה ואחרים בתחום הביטוח הרפואי, ניתן ללמוד מן הפרסום שפורסם בעבר באתר , ולפיו מרבית המבוטחים אינם מכירים במדויק את כל הפרטים הכלולים בפוליסת הביטוח הרפואי שלהם.