פסיקה בנזקי גוף מישראל | 26/12/2004
א 000641/00 (מחוזי חיפה) אבו שיכה פאטמה נ` מדינת ישראל
כב` השופט גילאור  :מחבר